Advantage.
Change.
Expertise.

ACE Regulatory Change ondersteunt en helpt bij het begrijpen, structureren en invoeren van (nieuwe) regelgeving en richtlijnen die door de complexiteit impact hebben op alle aspecten van de organisatie.

Over ACE

ACE Regulatory Change is het enige adviesbureau in Nederland dat gespecialiseerd is in advies en regievoering over complexe en ingrijpende wet- en regelgeving programma’s in de financiële sector.

Onze klanten zijn o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, asset managers pensioenfondsen en toezichthouders. Wij onderscheiden ons door de combinatie van drie kwaliteiten: kennis van en ervaring met wet- en regelgeving, kennis van de financiële sector en langjarige ervaring met change management in complexe omgevingen. Onze consultants balanceren inhoud en proces op zo’n wijze, dat zij samen met u Regulatory Change tot een succes maken.

Meer over ons
ACE: Regulatory Change

Advantage

Our insight and capabilities are your advantage

Change

We mobilise and guide teams of professionals to execute regulatory change

Expertise

We provide our knowledge, skill set and insight in the field of regulatory change in financial services

De visie van ACE 

De druk op financiële instellingen als gevolg van wet- en regelgeving wordt alsmaar groter. We zien deze druk terug in een aantal trends. Zo is er een breed gedragen, sterke maatschappelijke wil om ongewenste effecten van financiële dienstverlening in te perken. Dit heeft onder andere geleid tot strengere eisen voor bijna alle risico’s en stringentere kapitaalseisen, binnen de kaders zoals we die kennen uit het verleden. De hoeveelheid (soms conflicterende) regelgeving is bovendien aanzienlijk toegenomen.

De wijze waarop regelgevers deze maatschappelijke druk vertalen in wetten en richtlijnen, tijdens en na de crisis, is sterk veranderd. Europese- en nationale wetgevers stellen sinds enige jaren specifieke, concrete en gedetailleerde eisen aan bijna alle cruciale elementen van de bedrijfsvoering (zoals producten, diensten, organisatie, procedures, processen, communicatie, maar ook IT en data) die directe en verstrekkende gevolgen hebben voor bedrijfsmodellen, strategie en bedrijfsvoering.

Daarnaast hebben toezichthouders minder begrip en geduld dan voorheen voor de operationele en strategische impact die Regulatory Change met zich mee brengen. Toezichthouders staan zelf ook steeds meer onder druk van de politiek en maatschappij om de stabiliteit te garanderen van het financieel stelsel.

Grip op Regulatory Change

De uitdagingen van Regulatory Change stellen fundamentele eisen aan uw mensen, organisatie, processen, data en IT. Een slimme manier van het organiseren en mobiliseren van de capabilities (mensen, middelen) is noodzakelijk om te voldoen aan de regelgeving.

Daarnaast zijn we van mening dat wet- en regelgeving strategische kansen biedt. Principle based regelgeving geeft u mogelijkheden om u te onderscheiden van uw concurrenten. Door sterke regievoering over implementatie en change, speelt u management aandacht en executiekracht vrij voor de kansen de wet- en regelgeving biedt. Inzicht in deze kansen is hierbij echter essentieel.

vinoly2 kantoor vinoly4 vinoly1

Onze dienstverlening

ACE helpt u met advies en regievoering  bij Regulatory Change vraagstukken, voor zowel nieuwe als bestaande wet- en regelgeving.

ACE Regulatory Change Services

Bestaande wetgeving

Als het gaat om bestaande wetgeving worden wij vaak gevraagd om cliënten bij te staan voor, tijdens en nadat toezichthouders on-site visit rapportages hebben opgeleverd. ACE helpt dan bij het structureren van verbeterprogramma’s om daarmee de door de toezichthouders geconstateerde risico’s te mitigeren, we hebben het dan over Remediatie.

Lees meer

Nieuwe wetgeving

Bij nieuwe wetgeving gaat het in eerste instantie om het krijgen van inzicht in de impact op de gehele organisatie. Welke vergunninghouders heeft u? Zijn alle vergunninghouders echt noodzakelijk of kunnen entiteiten worden samengevoegd? Is het mogelijk activiteiten tussen entiteiten te verschuiven zodat makkelijker aan nieuwe wetgeving is te voldoen? Hoe kunnen we de organisatie zo simpel mogelijk organiseren? Ons adagio is dan ook: eerst organiseren, dan pas implementeren.

Lees meer

ACE-book

Het team van ACE Regulatory Change groeit. Onze professionals zetten hun kennis en ervaring in voor het succes van onze klanten.

Arthur Willigenburg

AcePortretten 2018 03 KL-007
 • linkedin

Eric Pieper

AcePortretten 2018 03 KL-032
 • linkedin

Nonka Donev

AcePortretten 2018 03 KL-023
 • linkedin

Xavier van Binsbergen

Xavier_HiRes-005_WEBSITE
 • linkedin

Nick Prince

AcePortretten 2018 03 KL-016
 • linkedin

Vincent Pit

Vincent_HiRes-001
 • linkedin

Anneke Kikkert

Anneke ACE site
 • linkedin

Nathalie de Geus

NathalieDeGeus_1200px-002
 • linkedin

Janco Jordaan

AcePortretten 201809 1200px Janco2
 • linkedin

Raksha Bharos

AcePortretten 201809 HiRes Raksha1
 • linkedin

Eefje Osse

AcePortretten 201809 HiRes Eefje1
 • linkedin

Jacob Schoenmaker (Associate)

Jacob Schoenmaker
 • linkedin

Jan Blonk (Associate)

AcePortretten 2018 03 KL-006
 • linkedin

Albert Driessen (Associate)

Foto zw w
 • linkedin

Minca van Berkestijn (Associate)

Minca1
 • linkedin

Norman Kleinleugemors (Associate)

AcePortretten 2018_10 2400px Base-Norman
 • linkedin

Werken bij ACE Regulatory Change

ACE groeit en we breiden uit! Op dit moment zoeken wij junior consultants. Wat bieden we en wat vragen we van jou?

Meer informatie

Contact

+31 8 53034271
Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA, Amsterdam

Arthur Willigenburg

+31 6 21849908

Eric Pieper

+31 6 29545767
Gustav Mahlerplein 2,
1082 MA, Amsterdam
+31 8 53034271