Nieuwe wetgeving

Eerst organiseren, dan pas de executie

Bij nieuwe wetgeving gaat het in eerste instantie om het krijgen van inzicht in de impact op de gehele organisatie. Welke vergunninghouders heeft u? Zijn alle vergunninghouders echt noodzakelijk of kunnen entiteiten worden samengevoegd? Is het mogelijk activiteiten tussen entiteiten te verschuiven zodat makkelijker aan nieuwe wetgeving is te voldoen? Hoe kunnen we de organisatie zo simpel mogelijk organiseren? Ons adagio is dan ook: eerst organiseren, dan pas implementeren. Vaak bestaan onze projecten uit 80% analyse en 20% executie. De besparing in implementatiecapciteit en managementaandacht kunt u vervolgens aanwenden voor initiatieven waarmee u strategisch voordeel kunt behalen.

Pas na het organiseren stellen we implementatieprogramma’s op waarmee binnen tijd en budget wordt voldaan aan de betreffende wetgeving. Deze implementatieprogramma’s zijn in grote mate fact based: bij ieder programma stellen we een audit trail samen. De audit trail bestaat uit alle requirements uit de wet- en regelgeving, de vertaling naar oplossingen in uw organisatiecontext (ontwerp) en de bewijsvoering van compliance na implementatie. Hiermee kunt u nog jaren na dato voor alle interne- en externe stakeholders (zoals toezichthouders) aantonen op welke wijze u compliant bent.