Bestaande wetgeving

Remediatie en Optimalisatie

Als het gaat om bestaande wetgeving worden wij vaak gevraagd om cliënten bij te staan voor, tijdens en nadat toezichthouders on-site visit rapportages hebben opgeleverd. ACE Company helpt dan bij het structureren van verbeterprogramma’s om daarmee de door de toezichthouders geconstateerde risico’s te mitigeren, we hebben het dan over remediatie.

Door de veelheid aan wet- en regelgevingregimes zien we vaak dat onze klanten niet meer het gevoel hebben in control te zijn terwijl er wel veel capaciteit (mensen en middelen) wordt ingezet voor de beheersing van de compliance. In die gevallen helpen wij met onze frisse blik en ervaring bij peers om alle elementen van de organisatie die compliance mogelijk maakt te optimaliseren.