AcePortretten 2018 03 KL-006

Jan Blonk (Associate)

Jan is een gedreven resultaatgerichte senior manager met meer dan 25 jaar ervaring binnen de financiële dienstverlening met als specialisatie pensioenen. Hij studeerde cum laude af aan de Wageningen Universiteit. Hij werkte de afgelopen jaren o.a. voor AMEV, Interpolis, Syntrus Achmea en GGN. Hier was hij o.a. verantwoordelijk voor omvangrijke verandertrajecten en business development. Tevens heeft Jan ervaring bij het implementeren van veranderende wet- en regelgeving zoals Pensioenwet,  nFTK, Wet Datalekken.